AUTO CANCEL
Zdobywanie wykształcenia – Muzeum Gazowni Warszawskiej

Wykształcenie przygotowuje człowieka do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Pod względem tempa tych przemian XIX wiek był naprawdę wyjątkowy. Ten quiz dotyczy okresu studiów Ignacego Łukasiewicza.

Zdobywanie wykształcenia