AUTO CANCEL
Kontakt – Muzeum Gazowni Warszawskiej

Muzeum Gazowni Warszawskiej
ul. Seweryna Krzyżanowskiego 7,
01-220 Warszawa
e-mail: muzeum@pgnig.pl

Dział Komunikacji i PR
Nazarii Dziubanovskyi
tel. +48 22 10 64 148
e-mail: nazarii.dziubanovskyi@pgnig.pl

Dział Edukacji
Kochan Barbara
tel. +48 22 10 64 027
e-mail: warsztaty.muzeum@pgnig.pl

Dział Organizacji Eventów
Hoffman Agata
tel. +48 22 10 64 278
e-mail: konferencje.muzeum@pgnig.pl

Dział Administracji
Mandecka Weronika
tel. +48 22 10 68 031
e-mail: muzeum@pgnig.pl

Muzeum Gazowni Warszawskiej jest jednostką organizacyjną Fundacji PGNiG im. Ignacego  Łukasiewicza.

Fundacja PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Sebastian Osmański
e-mail: iod.fundacja-pgnig@energa.pl

Fundacja PGNiG z siedzibą w Warszawie, 01-224, przy ul. Kasprzaka 25 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000210832, REGON 015768502, NIP 526-278-11-88.​