AUTO CANCEL
Ignacy Łukasiewicz – wielki społecznik – Muzeum Gazowni Warszawskiej

Ignacy Łukasiewicz nie stawiał nigdy pieniędzy za swój podstawowy cel. Był znany ze dobroduszności i działalności filantropijnej. Rozwiąż test o społecznych dokonaniach polskiego wynalazcy.

Ignacy Łukasiewicz – wielki społecznik