AUTO CANCEL
Działalność patriotyczna Ignacego Łukasiewicza – Muzeum Gazowni Warszawskiej

Łukasiewicz był wychowywany w duchu patriotyzmu. W młodości przez swoją działalność trafił do więzienia. Zapraszamy do rozwiązania quizu na temat działalności narodowowyzwoleńczej Łukasiewicza.

Działalność patriotyczna Ignacego Łukasiewicza