AUTO CANCEL
Contact us – Muzeum Gazowni Warszawskiej

Contact us

Muzeum Gazowni Warszawskiej

Fundacja PGNiG S.A.
im. Ignacego Łukasiewicza

ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
e-mail: muzuem@pgnig.pl

Inspektor Ochrony Danych Marcin Milewski
e-mail: iod@pgnig.pl

Fundacja PGNiG z siedzibą w Warszawie, 01-224, przy ul. Kasprzaka 25 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000210832, REGON 015768502, NIP 526-278-11-88.​